Danh mục Thích Thiện Hoa

BẢN ĐỒ TU PHẬT

Bộ sách “Bảo đồ tu phật” của thầy Thích Thiện Hoa được nhà xuất bản Hương Đạo ấn hành năm 1963. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, đã được tập hợp đóng bìa xưa, bìa gốc vẫn còn nguyên. Sách trọn bộ 10 tập, ruột đủ trang và lõi sách chắc chắn.  Với “Bản đồ tu tập” tác giả đã nhọc công nghiên cứu, trình bày một cách dễ hiểu để dành đến những độc giả còn bỡ ngỡ trên bước đường tu hành một “bản đồ” chỉ đường tu về cõi Phật.  Bộ sách đề cập đến...

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG

Bộ sách "Phật học phổ thông" do thầy Thích Thiện Hoa biên soạn, sách được nhà xuất bản Hương Đạo ấn hành lần thứ hai năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách đóng bìa xưa, còn nguyên bìa gốc. Bộ sách gồm 12 khóa đóng chung thành 3 cuốn, ruột đầy đủ, chữ in rõ ràng. Đạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ đạo Phật. Dân chúng thường nói “Đạo Phật là đạo của ông bà”, hay “Nhà nào có đốt...
0972 873 962