Danh mục Trần Trọng San

HÁN VĂN

Ấn phẩm "Hán Văn" do tác giả Trần Trọng San biên soạn, sách được nhà xuất bản Bắc Đẩu ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 456 trang, ruột sách đẹp, chữ in rõ, lõi sách chắc chắn.  "Hán Văn" - Trần Trọng San chuyên sử dụng thích đáng những từ ngữ Hán - Việt, thiết định chính xác những danh từ chuyên khoa, đủ khả năng khai thác những tài liệu văn hóa cổ Việt Nam, có phương tiện đi vào kho tàng văn chương, triết học Trung quốc,...

VIỆT VĂN ĐỘC BẢN - LỚP ĐỆ TAM

Ấn phẩm "Việt văn độc bản" do tác giả Trần Trọng San biên soạn, sách được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy, sách dày 210 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Trong chương trình trung học mới, môn việt văn đã được đặc biệt chú ý. Nhưng hiện nay còn thiếu một cuốn hợp tuyền thích ứng với chương trình ấy và gồm những tài liệu chọn lựa cần thiết. Từ lâu nay những cuốn hợp tuyền do Bộ Quốc Gia Giáo Dục xuất...
0972 873 962