Danh mục Trần Văn Quế

CÔN LÔN QUẦN ĐẢO TRƯỚC NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 1945 - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH

Ấn phẩm "Côn Lôn quần đảo trước ngày 9 tháng 3 năm 1945" do tác giả Trần Văn Quế biên soạn, sách được nhà xuất bản Thanh Hương Tùng Thư ấn hành lần thứ nhất năm 1961. Ấn bản đang lưu giữu tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 152 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Đây là ấn bản có thủ bút, chữ ký và lời đề tặng của tác giả. Trước năm 1945, hai tiếng Côn - Nôn (hay là Côn - Lôn) đã đập mạnh trong tâm hồn quốc dân đồng bào không phải...

CÔN LÔN QUẦN ĐẢO TRƯỚC NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 1945

Ấn phẩm "Côn Lôn quần đảo trước ngày 9 tháng 3 năm 1945" do tác giả Trần Văn Quế biên soạn, sách được nhà xuất bản Thanh Hương Tùng Thư ấn hành lần thứ nhất năm 1961. Ấn bản đang lưu giữu tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 152 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Trước năm 1945, hai tiếng Côn - Nôn (hay là Côn - Lôn) đã đập mạnh trong tâm hồn quốc dân đồng bào không phải vì cảnh nên thơ của nó mà chính vì một cái chi rùng rợn được nó ...

CÔN LÔN SỬ LƯỢC

Ấn phẩm "Côn Lôn sử lược" do tác giả Trần Văn Quế biên soạn, sách được nhà xuất bản Thanh Hương Tùng Thư ấn hành năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 42 trang, ruột sách đẹp, chữ in rõ, sạch sẽ.Trần Văn Quế Trong bất cứ quyển Việt sử nào khi nói đến hòa ước Varsailles được ký kết năm 1787 giữa Pháp hoàng Louis thập lục và chúa Nguyễn Ánh do Đức cha Bá - Đa - Lộc đại diện. Có khoản nói vua Annam nhường cho Pháp nhiều nơi trong...
0972 873 962