Danh mục Việt Tha Lê Văn Thử

BÚT CHIẾN ĐẤU VÀ HỘI KÍN NGUYỄN AN NINH - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH

Hai ấn phẩm gồm "Bút chiến đấu" của tác giả Đông Tùng do Hội Khổng Học ấn hành năm 1957, "Hội kín Nguyễn An Ninh" của tác giả Việt Tha Lê Văn Thử do nhà xuất bản Mê Linh ấn hành năm 1961. Sách được đóng chung bìa xưa rất đẹp, Ấn bản Hội kín Nguyễn An Ninh có chữ ký và thủ bút của tác giả. Cả hai ấn phẩm này từng nằm trong tủ sách của nhà văn miền nam Ngọc Linh. Với lối đóng bìa rất đặc trưng. Cả 2 cuốn được bảo quản khá tốt. Sách đóng chung bìa xưa còn đầy đủ bìa gốc, ruột còn tốt và...
0972 873 962