Đạo hồi

CON NGƯỜI LÀ AI XUỐNG CÕI TRẦN LÀM CHI

Ấn phẩm “Con người là ai xuống cõi trần làm chi?, của tác giả Bạch Liên được nhà xuất bản Niết Bàn Tùng Thơ ấn hành năm 1949. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, 4 cuốn được đóng bìa xưa, còn nguyên bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Bộ sách " Con người là ai xuống cõi trần làm chi" của tác giả Bạch Liên gồm 07...
0972 873 962