Đạo hồi

CON NGƯỜI LÀ AI XUỐNG CÕI TRẦN LÀM CHI

Ấn phẩm “Con người là ai xuống cõi trần làm chi?, của tác giả Bạch Liên được nhà xuất bản Niết Bàn Tùng Thơ ấn hành năm 1949. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, 4 cuốn được đóng bìa xưa, còn nguyên bìa gốc, lõi sách rất đẹp.  Bộ sách "Con người là ai xuống cõi trần làm chi" của tác giả Bạch Liên gồm 07 cuốn. Bản lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu gồm 4 cuốn đầu tiên trong số 7 cuốn phía dưới. Xác thân  Cái phách  Cái vía  Cái trí Con người lạc lối về đâu? Luân hồi  Nhân quả Tác...
0972 873 962