Hoa Đăng

TÍN NGƯỠNG VIỆT NAM - ẤN BẢN ĐÓNG BÌA

Ấn phẩm "Tín ngưỡng Việt Nam" do tác giả Toan Ánh biên soạn, sách được nhà xuất bản Hoa Đăng ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng  gồm 2 cuốn. Cuốn Thượng dày 450 trang, cuốn hạ dày 440 trang, sách được đóng bìa thủ công bằng da tự nhiên, mạ vàng trên gáy sách thủ công bằng vàng 24k, bìa và tờ gạc màu được làm thủ công, ruột đủ trang. Trong buổi xã hội đương trải một "cơn sốt vỡ da", con người Việt Nam cựa quậy vươn lên để tham dự vào cuộc hòa ca ồ...

TÍN NGƯỠNG VIỆT NAM

Ấn phẩm "Tín ngưỡng Việt Nam" do tác giả Toan Ánh biên soạn, sách được nhà xuất bản Hoa Đăng ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng  gồm 2 cuốn. Cuốn Thượng dày 450 trang, cuốn hạ dày 440 trang, sach đầy đủ bìa gáy, ruột đủ trang. Trong buổi xã hội đương trải một "cơn sốt vỡ da", con người Việt Nam cựa quậy vươn lên để tham dự vào cuộc hòa ca ồ ạt của thế giới, cuốn sách khảo cứu này ra đời, như có vẻ thách thức trước cao trào "cũngsống mới" của đời nguyên...
0972 873 962