Hoa Lư

NHỮNG ĐẠI LỄ VÀ VŨ KHÚC CỦA VUA CHÚA VIỆT NAM

Ấn phẩm "Những đại lễ và vũ khúc của vua chúa Việt Nam" do tác giả Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề đồng biên soạn được nhà xuất bản Hoa Lư ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đầy đủ bìa, gáy, ruột sách đầy đủ và lõi sách chắc chắn. Mục đích của người viết cuốn sách này là giúp các bạn thanh niên hiểu thêm về văn hóa cổ truyền, đồng thời cung ứng phần nào tài liệu cho công cuộc nghiên cứu để phát huy văn hóa dân tộc,...
0972 873 962