Hoàng Hạc

BÁC SĨ ZIVAGO

Ấn phẩm "Bác sĩ Zivago" của tác giả Boris Pasternak được dịch Nguyễn Hữu Hiệu chuyển ngữ Việt văn, nhà xuất bản Hoàng Hạc ấn hành năm 1975 (bản in lại sửa đổi toàn diện và bổ túc). Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn nguyên bìa gáy, dày 670 trang, ruột sách đẹp.  Bác sĩ Zhivago là cuốn sách tái hiện lại lịch sử nước Nga những năm đầu thế kỷ 20 cho đến sau đại chiến II. Trong bối cảnh chiến tranh và cách mạng, tác phẩm tập trung khắc họa số phận và lựa chọn của người trí thức trong sự xoay...
0972 873 962