Hợp Lực

ĐẠO SỐNG 

Ấn phẩm "Đạo sống" của tác giả Thành Thế Vỹ, sách do nhà xuất bản Hợp Lực ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy. Ruột đẹp, không mất trang, chữ rõ, không nhòe. Sách dày 182 trang, lõi sách chắc chắn.  Người ta là gì? Ở đâu sinh ra? Sinh ra để làm gì? Rồi sẽ về đâu? Bấy nhiêu câu hỏi, người hơi có trí thức và người có một trí thức cao siêu đều thường để tâm đến. Những nhà triết học, những bậc đạo đức, những vị thánh hiền...
0972 873 962