Hợp Lực

TRÊN ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP

Ấn phẩm "Trên đường sự nghiệp" của tác giả Nguyễn Công Hoan được nhà xuất bản Hợp Lực tái bản năm 1968. Ấn bản đang lưu trữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, sách dày 272 trang, nằm trong sự án tái bản các tác phẩm văn học Việt Nam tiêu biểu thời tiền chiến. Trong các nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, Nguyễn Công Hoan là một cây bút có sức sáng...

ĐẠO SỐNG 

Ấn phẩm "Đạo sống" của tác giả Thành Thế Vỹ, sách do nhà xuất bản Hợp Lực ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy. Ruột đẹp, không mất trang, chữ rõ, không nhòe. Sách dày 182 trang, lõi sách chắc chắn. Người ta là gì? Ở đâu sinh ra? Sinh ra để làm gì? Rồi sẽ về đâu? Bấy nhiêu câu hỏi, người hơi có trí thức và người có một trí thức cao siêu...
0972 873 962