Kỷ Nguyên

VĂN CHƯƠNG TRANH ĐẤU MIỀN NAM

Ấn phẩm “Văn chương tranh đấu miền Nam” của tác giả Nguyễn Văn Sâm do nhà xuất bản Kỷ Nguyên ấn hành năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, sách dày 463 trang, lõi sách chắc chắn. Đây là ấn bản có thủ bút và chữ kí tác giả Nguyễn Văn Sâm. Cuốn sách là những trang ghi lại, phân tinh sâu về đặc điểm của 24 tác...

NHỮNG CHỦ ĐỀ HIỆN ĐẠI CỦA TRIẾT HỌC

Ấn phẩm "Những chủ đề hiện đại của triết học" của tác giả Emile Brehier do dịch giả Mai Vi Phúc phiên dịch, được nhà xuất bản Kỷ Nguyên ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 125 trang, ruột đẹp, sách in rõ chữ, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Tác giả không nêu ra những khuynh hướng lớn, mà chú trọng các chủ đề cơ bản của triết học điện đại như...

TRONG KHI CHỜ GODOT

Ấn phẩm "Trong khi chờ Godot" của tác giả Samuel Beckett, sách do dịch giả Mai Vi Phúc chuyển ngữ Việt văn, sách được nhà xuất bản Kỷ Nguyên ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách có bìa gáy nguyên vẹn, ruột dày 240 trang, số trang đầy đủ, còn ruy băng giới thiệu. Trong khi chờ đợi Godot: đó là vấn nạn siêu hình của loài người khi nhận ra sự chờ đợi là vĩnh viễn...
0972 873 962