Kỷ Nguyên

VĂN CHƯƠNG TRANH ĐẤU MIỀN NAM

Ấn phẩm “Văn chương tranh đấu miền Nam” của tác giả Nguyễn Văn Sâm do nhà xuất bản Kỷ Nguyên ấn hành năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, sách dày 463 trang, lõi sách chắc chắn. Đây là ấn bản có thủ bút và chữ kí tác giả Nguyễn Văn Sâm. Cuốn sách là những trang ghi lại, phân tinh sâu về đặc điểm của 24 tác giả quan trọng của văn chương Nam Bộ giai đoạn 1945-1950.  Dưới những áp bức, bóc lột của người Pháp,...

TRONG KHI CHỜ GODOT

Ấn phẩm "Trong khi chờ Godot" của tác giả Samuel Beckett, sách do dịch giả Mai Vi Phúc chuyển ngữ Việt văn, sách được nhà xuất bản Kỷ Nguyên ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách có bìa gáy nguyên vẹn, ruột dày 240 trang, số trang đầy đủ, còn ruy băng giới thiệu. Trong khi chờ đợi Godot: đó là vấn nạn siêu hình của loài người khi nhận ra sự chờ đợi là vĩnh viễn và bất định, được khắc họa bằng một vẻ mộc mạc đích thực, đầy chất...
0972 873 962