Luật

DANH TỪ PHÁP LUẬT

Ấn phẩm “Danh từ pháp luật lược giải” của thẩm phán Trần Thúc Linh được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1974. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu hiện rất đẹp, bìa gốc, lõi sách chắc chắn. Sách được nhà xuất bản đóng bìa cứng màu đỏ, chữ in rõ ràng, số trang đầy đủ. Thuở xưa, luật lệ ít. Nếu có, luật lệ cũng được xây dựng trên những nguyên tắc đạo lý đã ăn sâu vào tập tục, nên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ theo. Do đó, mới có tục dao “không ai được coi như không biết...
0972 873 962