MẪU HỆ CHÀM

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: MHCNKN
Tác giả: Nguyễn Khắc Ngữ
Nhà xuất bản: Trình Bầy
Năm xuất bản: 1967
Số trang: 188

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Mẫu hệ Chàm" của tác giả Nguyễn Khắc Ngữ, sách do nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng khá tốt, bìa trước bị rách một tý, phần còn lại và gáy rất nguyên vẹn, sách chưa rọc, chữ in rõ, mực không nhòe, lõi sách chắc chắn.

Cuốn sách nghiên cứu về nguồn gốc chế độ mẫu hệ của người Chăm/ Chàm/ Chiêm Thành.

 

Ở chương Mở đầu tác giả trình bày những nét đại cương về vấn đề mẫu hệ và giới thiệu tổng quan về người Chàm, nước Chiêm Thành.

Chương thứ nhất, và chương thứ hai cuốn sách tìm hiểu về nguồn gốc cũng như quá trình thành lập gia đình, tổ chức gia đình cũng như các vấn đề của xã hội mẫu hệ Chiêm Thành như:

- Hôn nhân trong xã hội Chiêm Thành

- Sự quân phân tài sản

- Vấn đề nuôi con

- Vấn đề giám hộ

Chương thứ 3 nhận định và đánh giá đặc điểm về chế độ mẫu hệ Chàm, so sánh địa vị của người đàn ông Chàm với người phụ nữ Việt Nam.

Ở phần Phụ Lục là quá trình ra đời của dự thảo Hộ luật Chàm.

0972 873 962