Danh mục Nguyễn Khắc Ngữ

MẪU HỆ CHÀM

Ấn phẩm "Mẫu hệ Chàm" của tác giả Nguyễn Khắc Ngữ, sách do nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành lần thứ nhất năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng khá tốt, bìa trước bị rách một tý, phần còn lại và gáy rất nguyên vẹn, sách chưa rọc, chữ in rõ, mực không nhòe, lõi sách chắc chắn. Cuốn sách nghiên cứu về nguồn gốc chế độ mẫu hệ của người Chăm/ Chàm/ Chiêm Thành.   Ở chương Mở đầu tác giả trình bày những nét đại cương về vấn đề mẫu hệ và giới thiệu tổng quan...

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY PHÁP CHIẾM NAM KỲ

Ấn phẩm "Kỉ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ" của nhóm tác giả Dương Bá Cần, Phạm Cao Dương, Lê Văn Hảo, Nguyễn Khắc Ngữ, Trần Trọng Phủ, Lý Chánh Trung, sách do nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 250 trang, kích thước 20x14cm.  Tất cả những biến cố xảy ra trong thời kì này đã hoàn toàn được vùi sâu trong dĩ vãng kể cả những chế độ của người Pháp tại Việt Nam. Tác...

NHẬT BẢN DUY TÂN DƯỚI THỜI MINH TRỊ THIÊN HOÀNG

Ấn phẩm "Nhật Bản duy tân dưới thời Minh trị Thiên hoàng" của tác giả Nguyễn Khắc Ngữ, sách do nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 188 trang. Sau sự thành công của Nhật Bản về chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao, các nước Á châu bắt đầu thức tỉnh. Các nhà ái quốc đã nhận thấy rằng không thể bám lấy các tập tục cổ truyền để rồi dân hèn, nước yếu và tha...
0972 873 962