Nắng Mới

CHÂU NGỌC CÁCH NGÔN

Ấn phẩm "Châu ngọc cách ngôn" của tác giả Lê Đức Thiếp, ấn quán Nắng Mới xuất bản năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tìnY họcĐh trạng đẹp, đủ bìa gáy, lõi chắc chắn, chữ in rõ nét, sách chưa rọc, dày 159 trang. ------------------------------------------------------------ Quyển CHÂU NGỌC CÁCH NGÔN này là quyền thử 63 trong toàn bộ HẢI THƯỢNG Y TÔN TÂM LÃNH 66 quyền của ĐỨC HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG LÊ HỮU TRÁC trứ tác. Dịch giả trước khi bắt đầu dịch quyền CHÂU NGỌC CÁCH NGÔN này có ý « vấn tồ tầm tông » nên đã đọc mấy bài tựa...

ĐÒ DỌC

Ấn phẩm "Đò dọc" của tác giả Bình Nguyên Lộc, sách do nhà xuất bản Nắng Mới ấn hành lần thứ nhất hai 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách dày 250 trang, sách đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Chuyện kể, sau chiến tranh với người Pháp, một gia đình có bốn cô con gái chưa chồng lại dắt dìu nhau từ Sài Gòn về Thủ Đức dựng nhà. Khi ấy, nơi này chưa hề có phố xá. Hương vị thành phố thoang thoảng trong thí nhớ các cô gái và ánh đèn từ...
0972 873 962