Ngày Nay

CHIM HÓT TRONG LỒNG

Ấn phẩm "Chim hót trong lồng" của tác giả Nhật Tiến, sách do nhà xuất bản Ngày Nay ấn hành năm 1965. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách rất đẹp, sách dày 86 t rang, lõi sách chắc chắn. Chủ Nhật, ngày 16 tháng 11... Má ơi, Thế là hôm nay má không đến con rồi. Con bắt đền má đấy. Cả buổi tối hôm qua...
0972 873 962