NGHIÊM XUÂN HỒNG

NGHIÊM XUÂN HỒNG

NGHIÊM XUÂN HỒNG

Cư sĩ Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng sinh năm 1920 tại Hà Ðông.

Năm 1953, ông hành nghề Luật Sư.

Năm 1954, ông di cư vào Nam. Ông nguyên là luật sư tòa thượng thẩm Saigon, cựu bộ trưởng phủ thủ tướng năm 1965 dưới thời Nguyễn Khánh.

Ông là người sáng lập nhóm Quan Ðiểm Sài Gòn.

Năm 1975, ông di cư sang Hoa Kỳ.

Trước năm 1975 ông viết sách về chính trị, triết học và văn chương. Sau năm 1975 ông chuyên đọc kinh Ðại thừa, tịnh tu, viết sách Phật và giảng dạy Phật Pháp tại Chùa Trúc Lâm Yên Tử, Santa Ana và Chùa Liên Hoa, Garden Grove, bang California.

Những tác phẩm của ông viết về Phật học sau năm 1975 tại Hoa Kỳ đã phản ảnh đầy đủ một ngã rẽ đổi thay quan trọng trong tư tưởng của ông.

Ông ra đi ngày 07/05/2000, nhằm ngày 04 tháng 04 năm Canh Thìn tại Orange County, California USA.

 

 • Các tác phẩm:
 • Xuất bản tại Việt Nam:
 • Ði Tìm Một Căn Bản Tư Tưởng, 1957
 • Lịch trình diễn tiến của phong trào quốc gia Việt Nam, 1959
 • Xây dựng nhân sinh Quan, 1960
 • Luyến Ái Quan Qua Triết Thuyết Và Tình Sử, 1961
 • Cách mạng và hành động, 1962
 • Người Viễn Khách Thứ Mười, kịch, 1963
 • Từ Binh Pháp Tôn Ngô Ðến Chiến Lược Nguyên Tử, 1965
 • Việt Nam, nơi chiến trường trắc nghiệm, 1966
 • Biện chứng giải thoát trong tư tưởng Ấn độ, 1966
 • Biện Chứng Giải Thoát Trong Giáo Lý Trung Hoa, 1967
 • Nguyên Tử Hiện Sinh Và Hư Vô, 1969
 • Xuất bản tại Hoa Kỳ:
 • Lăng Kính Ðại Thừa, 1982
 • Tánh Không và Kinh Kim Cang, 1983
 • Lăng Nghiêm Ảnh Hiện, 1983
 • Nguồn Thiền Như Huyễn, 1984
 • Mật Tông và Kinh Ðại Thừa, 1986
 • Trang Tôn kinh huyền hoặc 1, 1988
 • Trang Tôn kinh huyền hoặc 2, 1989
 • Trang Tôn kinh huyền hoặc 3, 1991
 • Trang Tôn kinh huyền hoặc 4, 1992

 

CÁCH MẠNG VÀ HÀNH ĐỘNG

Ấn phẩm "Cách mạng và hành động" của tác giả Nghiêm Xuân Hồng, do Quan Điểm ấn hành lần thứ hai năm 1969. Sách đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn đủ bìa gáy, dày 404 trang, ruột đẹp, lõi chắc chắn. Nhiều sử gia thường vẫn mang so sánh cuộc cách mạng Nga 1917 với cuộc cách mạng Pháp 1789, để tìm hiểu những điểm tương tự cùng những trạng thái khác biệt. Sự so sánh là điều cần thiết, vì cả hai điều là những cuộc cách mạng lớn lao gây ảnh hưởng sâu rộng và hơn nữa, cuộc cách mạng...

LUYẾN ÁI QUAN 

Ấn phẩm "Luyến ái quan" của tác giả Nghiêm Xuân Hồng, sách do nhà xuất bản Quan Điểm ấn hành năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp nguyên bìa gáy. Sách được bao bìa cẩn thận. Ruột đẹp, chữ rõ. Sách dày 360 trang, lõi sách chắc chắn.  Luyến ái là một danh từ mênh mang, rộng rãi hơn nhiều. Vì ngoài tình đôi lứa, con người còn bị suy động bởi nhiều thứ tình yêu khác như: tình bè bạn, tình anh em, tình phụ tử, tình mẫu tử, tình yêu đối với giống nòi hoặc...
0972 873 962