NGUYỄN THIÊN THỤ

NGUYỄN THIÊN THỤ

NGUYỄN THIÊN THỤ

Nguyễn Thiên Thụ sinh năm 1937 tại Quảng Bình, bút hiệu là Sơn Trung, Gia Hội. Ông vốn là học sinh ban Văn chương sinh ngữ tại  trường Quốc học Huế, sinh viên của Đại học Văn khoa và Đại học Sư phạm Sài Gòn. 

Năm 1964 đến 1970, ông là giáo viên tại trường Trung học Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho. Năm 1970 đến 1975, ông là giảng viên Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, giáo sư thỉnh giảng tại các trường Đại Học Vạn Hạnh, Cần Thơ, Cao Đài và Hòa Hảo. Năm 2003, ông nhận bằng cử nhân Văn chương Anh tại Trường Đại học Carleton, Canada. Năm 1995, ông định cư cùng gia đình tại Ottawa, Canada.

 

  • Các tác phẩm:

  • Phương pháp nghị luận và phân tích văn chương (Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1971)

  • Nghệ thuật hành văn (Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1972)

  • Nguyễn Trãi (Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1973)

  • Tản Đà, Thực và Mộng (Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1974)

  • Văn học sử Việt Nam: Văn học hiện đại (4 tập, Gia Hội, Canada, 2006)

NGUYỄN TRÃI

Ấn phẩm “Nguyễn Trãi” của tác giả Nguyễn Thiên Thụ, bìa do họa sĩ Văn Thanh thực hiện được nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm lần thứ nhất năm 1973. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách chưa rọc, bìa gốc, gáy sách và lõi sách rất đẹp.  Nguyễn Trãi là một bậc công thần khai quốc thời Lê, một nhà chính trị, nhà ngoại giao, một triết gia, một nhà luân lý và cũng là một thi nhân. Ông đã đi sâu vào lịch sử dân tộc cũng như lịch sử văn học nước ta. Có rất nhiều học...

PHƯƠNG PHÁP NGHỊ LUẬN VÀ PHÂN TÍCH VĂN CHƯƠNG

Ấn phẩm “Phương pháp nghị luận phân tích và phê bình văn chương” của tác giả Nguyễn Thiên Thụ được nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, ruột dày 235 trang, lõi sách chắc chắn.  Nghị luận nghĩa là bàn bạc, phân tích, phê phán một vấn đề nào đó để tìm hiểu và thẩm định giá trị của nó.  Ngày trước, các nho sĩ thường làm phú, kinh nghĩa, văn sách trong các kỳ thi.  Từ khi ta chịu ảnh hưởng của Pháp, các...
0972 873 962