Phạm Hoàng

TÔI LÀ AI

Ấn phẩm "Tôi là ai" của tác giả Friedrich Nietzsche, sách do dịch giả Phạm Công Thiện chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản Phạm Hoàng ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn nguyên bìa, gáy bị sờn, ruột dày 176 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Tôi đứng nơi cầu mới rồi trong đêm nâu. Từ xa vẳng lại tiếng ca sầu: như một giọt vàng...
0972 873 962