Phạm Hoàng

HENRY MILLER

Ấn phẩm "Henry Miller" của tác giả Phạm Công Thiện, sách được Phạm Hoàng xuất bản và ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, chữ rõ. sách được bọc cẩn thận, dày 140 trang, lõi sách chắc chắn. "Còn lại tiếng hét, tiếng rú, tiếng động rầm rộ của gió, giống, bão, mưa, thác, suối, biển, máu lửa, sấm. Những tiếng sấm rầm rộ đánh vào đầu núi lửa, những tiếng sét nổ máu đánh...

TÔI LÀ AI

Ấn phẩm "Tôi là ai" của tác giả Friedrich Nietzsche, sách do dịch giả Phạm Công Thiện chuyển sang Việt ngữ, được nhà xuất bản Phạm Hoàng ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn nguyên bìa, gáy bị sờn, ruột dày 176 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Tôi đứng nơi cầu mới rồi trong đêm nâu. Từ xa vẳng lại tiếng ca sầu: như một giọt vàng...
0972 873 962