Phù Sa

TỪ THƠ MỚI ĐẾN THƠ TỰ DO

Ấn phẩm " Từ thơ mới đến thơ tự do " của tác giả Bằng Giang, sách do nhà xuất bản Phù Sa ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, sách dày 130 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Nhà nghiên cứu văn học Bằng Giang (03.9.1922 – 07.9.2000): ...
0972 873 962