Phù Sa

TỪ THƠ MỚI ĐẾN THƠ TỰ DO

Ấn phẩm "Từ thơ mới đến thơ tự do" của tác giả Bằng Giang, sách do nhà xuất bản Phù Sa ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, sách dày 130 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Nhà nghiên cứu văn học Bằng Giang (03.9.1922 – 07.9.2000): Tên thật là Nguyễn Văn Hoà, là một cựu kháng chiến, bạn của một số nhân vật được nhắc đến nhiều trong kháng chiến chống Pháp hay sinh hoạt học thuật tại miền Nam những năm 1940. Sau 1975, cụ là người có công lớn trong...

TÌM HIỂU ĐẤT HẬU GIANG

Ấn phẩm "Tìm hiểu đất Hậu Giang" của Sơn Nam do nhà xuất bản Phù Sa được ấn hành lần thứ nhất vào năm 1959. Ấn phẩm đang được lưu trữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, còn nguyên bìa gáy, ruột chắc chắn, đủ 119 trang, có nhiều bản đồ và hình ảnh. Miền Hậu Giang là miền đồng bằng, rất rộng ở về phía Nam con sông Hậu. Con sông này là chi nhánh của sông Cửu Long chảy từ Nam Vang xuống nước ta, hướn Tây Bắc - Đông Nam. Từ biên thùy Cam Bốt đến cửa biển, sông dài...

LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ

Ấn phẩm "Lửa yêu thương lửa ngục tù của tác giả Erich Maria Remarque, sách do dịch giả Vũ Kim Thư chuyển sang Việt Ngữ, được nhà xuất bản Phù Sa ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách dày 466 trang, đầy đủ bìa gáy, ruột đọc tốt. Nếu kết cuộc được định sẵn của một kiếp người là trở thành bụi tro “đến theo dòng nước, tàn theo gió” thì ý nghĩa thật sự của đời sống nằm ở đâu? Câu trả lời là: trước khi hóa thành tàn tro, người ta phải là...
0972 873 962