Phù Sa

TỪ THƠ MỚI ĐẾN THƠ TỰ DO

Ấn phẩm " Từ thơ mới đến thơ tự do " của tác giả Bằng Giang, sách do nhà xuất bản Phù Sa ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách đẹp, sách dày 130 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Nhà nghiên cứu văn học Bằng Giang (03.9.1922 – 07.9.2000): ...

LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ

Ấn phẩm "Lửa yêu thương lửa ngục tù của tác giả Erich Maria Remarque, sách do dịch giả Vũ Kim Thư chuyển sang Việt Ngữ, được nhà xuất bản Phù Sa ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách dày 466 trang, đầy đủ bìa gáy, ruột đọc tốt. Nếu kết cuộc được định sẵn của một kiếp người là trở thành bụi tro “đến theo dòng nước, tàn theo gió” thì ý nghĩa thật sự của đời sống...
0972 873 962