Quế Sơn Võ Tánh

CON ĐƯỜNG SÁNG TẠO - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH CỦA DỊCH GIẢ

Ấn phẩm "Con đường sáng tạo" được dịch giả Nguyễn Hữu Hiệu phiên dịch, sách do nhà xuất bản Quế Sơn Võ Tánh ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, có áo bên ngoài, sách dày 415 trang, có kèm thủ bút và chữ ký của dịch giả (tuy nhiên phần lời đề tặng bị chủ sở hữu trước xoá bằng mực bút bi), ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. "Con Đường...

SOCRATE 

Ấn phẩm "Socrate" do tác giả Lê Tôn Nghiêm biên soạn, sách được nhà xuất bản Quế Sơn - Võ Tánh ấn hành lần thứ nhất năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy. Sách được bao bìa cẩn thận, dày 120 trang, lõi sách chắc chắn. Trong lịch sử nhân loại nói chung, Socrate đã nghiễm nhiên là một trong những nhân vật lớn nhất, ngang hàng với Khổng Tử, Phật Thích ca và Jesus. Thân...
0972 873 962