Quốc Học Tùng Thư

VIỆT NAM VĂN HỌC SỬ GIẢN ƯỚC TÂN BIÊN

Bộ sách “Lịch sử Văn học Việt Nam tân biên giản ước” của tác giả Phạm Thế Ngũ, được nhà xuất bản Quốc Học Tùng Thư ấn hành lần thứ nhất năm 1965. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu trọn bộ 3 cuốn có tình trạng tốt, sách chưa rọc, bìa gốc, Sách bao gồm áo ngoài, bìa và ruột đẹp, lõi sách chắc chắn.  “Thật ra trả thời kỳ thời kỳ tổ tiên ta mượn chữ Hán để làm thi văn, không phải các cụ đã không có những toan tính sáng tạo. Như đời Trịnh, Nguyễn Huy Oánh có làm...

LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM TÂN BIÊN GIẢN ƯỚC

Bộ sách “Lịch sử Văn học Việt Nam tân biên giản ước” của tác giả Phạm Thế Ngũ, được nhà xuất bản Quốc Học Tùng Thư ấn hành năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu trọn bộ 3 cuốn có tình trạng tốt, sách chưa rọc, bìa gốc, Sách bao gồm áo ngoài, bìa và ruột đẹp, lõi sách chắc chắn.  “Thật ra trả thời kỳ thời kỳ tổ tiên ta mượn chữ Hán để làm thi văn, không phải các cụ đã không có những toan tính sáng tạo. Như đời Trịnh, Nguyễn Huy Oánh có làm thơ lục bát...
0972 873 962