Quốc Học Tùng Thư

LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM TÂN BIÊN GIẢN ƯỚC

Bộ sách “Lịch sử Văn học Việt Nam tân biên giản ước” của tác giả Phạm Thế Ngũ, được nhà xuất bản Quốc Học Tùng Thư ấn hành năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu trọn bộ 4 cuốn có tình trạng tốt, sách chưa rọc, bìa gốc, Sách bao gồm áo ngoài, bìa và ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. “Thật ra trả thời kỳ thời kỳ tổ...
0972 873 962