Sáng Tạo

LỊCH SỬ VĂN HỌC ANH QUỐC

Ấn phẩm "Lịch sử văn học Anh Quốc" do tác giả Đỗ Khánh Hoan biên soạn, sách được nhà xuất bản Sáng Tạo ấn hành năm 1969. Ấn phẩm đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách đủ bộ 2cuốn: cuốn 1 dày: 436 trang, cuốn 2 dày 477 trang, lõi sách chắc chắn. Trải qua mười lăm năm thế kỷ, dường như luôn luôn có hai nhân tố khăng khít quyện vào nhau để tạo thành phẩm chất văn chương Anh, xây cao lâu đài văn học Anh. Đó là lòng yêu sự thật và cái đẹp;...

LỜI DÂNG

Ấn phẩm "Lời dâng" của tác giả Rabindranath Tagore, được dịch giả Đỗ Khánh Hoan chuyển ngữ Việt văn, sách được nhà xuất bản Sáng Tạo ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách còn ruy băng, ruột in giấy dày, lõi sách chắc chắn. Văn xuôi của Tagore đề cập đến các vấn đề xã hội, chính trị, giáo dục và nhãn quan của ông về tình huynh đệ phổ quát của con người. Thi ca của ông, xuất phát từ một tinh thần sâu sắc và sự hiến dâng, thường có...
0972 873 962