SINH KHÍ VÀ NHỊP ĐIỆU

Tình trạng: Còn 1 ấn phẩm
Mã sản phẩm: SKVND-T-1
Tác giả: Vũ Đình Lưu
Nhà xuất bản: Trình Bầy
Năm xuất bản: 1969
GIÁ BÁN: 700.000₫

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Sinh khí và nhịp điệu" của tác giả Vũ Đình Lưu, được Trình Bầy ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trong tình trạng còn tốt. Chữ in rõ ràng, lõi sách chắc chắn.

Tâm trạng một dân tộc là tổng số những ý nghĩ liên lạc với nhau bởi nguyên tắc lý luận nguyên nhân kết quả. Thỏa mãn lý luận nhân quả thì sự vật hiện ra như một sự thật hiển nhiên, họ sẽ chấp nhận dễ dàng như thò tay vào túi lấy cái hộp quẹt.

Như vậy nghệ phẩm sẽ được chấp nhận khi nào nghệ phẩm hiện ra trước mắt họ như những sự thật hiển nhiên. Nghệ sĩ phải bù đầu với họ, vì vai trò của mình là phá bỏ những cái hiển nhiên đó, thay thế bằng những cái hiển nhiên mới, đi ngược lại chiều hướng bảo thủ của quần chúng. Nghệ sĩ bù đầu vì mình đặt nguyên tắc đúng, rút ra đúng phép tắc hành động, diễn tả với tấm lòng thành khẩn, chuyện ông nói gà bà nói vịt vẫn xảy ra.

- Trích sách.

0972 873 962