Tiểu luận

HIỆN TƯỢNG QUỲNH DAO

Ấn phẩm tiểu luận "Hiện tượng Quỳnh Dao" do tác giả Đào Trường Phúc biên soạn, do nhà xuất bản Khai Hoá ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa gốc còn đẹp, rõ hình, chữ, phần lõi sách đã được khâu lại bằng chỉ. Số trang đầy đủ. Cuốn sách cung cấp đầy đủ thông tin của nhà văn Quỳnh Dao về xuất thân, cuộc đời, sự nghiệp văn chương thông qua các tác phẩm và thế giới nhân vật của Quỳnh Dao. Chương cuối cùng là những nhận định của tác giả về Quỳnh Dao mà có...
0972 873 962