Thế Sự

CHỦ NGHĨA HIỆN SINH

Ấn phẩm “ Chủ nghĩa hiện sinh ” của tác giả P. Foulquie , sách do dịch giả Thụ Nhân phiên dịch, được nhà xuất bản Thế Sự ấn hành năm 1962. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn bìa gốc, không mất trang. Chữ rõ không nhòe, ruột dày 180 trang, lõi sách chắc chắn. "Có lẽ hiện nay không có danh nào...
0972 873 962