Thời Triệu

CHUẨN BỊ VÀO ĐỜI 

Ấn phẩm "Chuẩn bị vào đời" của tác giả Maurice Tieche , sách do nhóm dịch giả của nhà xuất bản Thời Triệu phiên dịch và ấn hành năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, sách được nhà xuất bản đóng bìa cứng, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 314 trang. Những người trẻ tuổi nam,nữ hiện đang ở vào khoảng từ 14 đến 18 tuổi...

THUẬT SỐNG KHỎE

Ấn phẩm "Thuật sống khỏe" của tác giả Dewite Fox, người dịch Lê Văn Khoa, sách do nhà xuất bản Thời Triệu ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 152 trang. Cứ bước xuống phố là gặp ngay những dáng người mệt mỏi, xanh xao, tiều tụy, những con người thiếu máu, lo âu, bồn chồn. Họ là những con người nửa đau nửa mạnh. Bác...
0972 873 962