Thời Triệu

THUẬT SỐNG KHỎE

Ấn phẩm "Thuật sống khỏe" của tác giả Dewite Fox, người dịch Lê Văn Khoa, sách do nhà xuất bản Thời Triệu ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 152 trang. Cứ bước xuống phố là gặp ngay những dáng người mệt mỏi, xanh xao, tiều tụy, những con người thiếu máu, lo âu, bồn chồn. Họ là những con người nửa đau nửa mạnh. Bác sĩ gọi là những người có bệnh ngầm. Họ cần phải nằm im trên giường, họ vẫn cứ dạy...
0972 873 962