Tiếng Phương Đông

VIỆT NAM VĂN HỌC TOÀN THƯ

Bộ sách “Việt Nam văn học toàn thư" của tác giả Hoàng Trọng Miên được nhà xuất bản Tiếng Phương Đông ấn hành năm 1973. Ấn phẩm đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu trọn bộ 2 cuốn có tình trạng rất tốt. Cuốn 1 có áo, cuốn 2 bìa tay gấp. bìa gốc không bị nhăn, gãy, gáy và lõi sách rất đẹp. Bộ sách trọn bộ 2 cuốn gồm: ...
0972 873 962