Trí Dũng

TỬ CHIẾN MAFIA

Ấn phẩm "Tử chiến Mafia" của tác giả Mike Barone, do Ngọc Tú Ngọc Thứ Lang dịch và giới thiệu, Trí Dũng xuất bản năm 1975. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, còn nguyên bìa gáy, bìa trước bị dán một đoạn băng dính nhỏ, khoảng 50 trang cuối bị mọt ăn một đoạn rất nhỏ và không ảnh hưởng đến nội dung, gồm 338 trang. "Lật giở bìa sau cuốn sách này, bạn sẽ bắt gặp một bức hình kỳ quặc, không giống ai: Nguyên một bàn chân nằm chình ình bên cạnh móc tòn ten một...
0972 873 962