TRUNG QUỐC TRIẾT HỌC SỬ

Tình trạng: Sách đã đặt hết
Mã sản phẩm: TQTHSKTHMD
Tác giả: Hồ Thích
Dịch giả: Huỳnh Minh Đức
Nhà xuất bản: Khai Trí
Năm xuất bản: 1970
Số trang: 750

Giới thiệu sách

Ấn phẩm "Trung Quốc Triết học sử" của tác giả Hồ Thích biên soạn do dịch giả Huỳnh Minh Đức phiên dịch, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sach Mùa Thu là ấn bản lần thứ nhất. Sách có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo. Bìa, gáy đẹp, lõi sách chắc chắn. Số trang đầy đủ.

Triết học sử cũng có nhiều loại: Thông sử, chuyên sử (Chuyên khảo về về thời đại nào đó, một học phái nào đó, chuyên nói về học thuyết của một triết gia nào đó, hoặc chuyên khảo về một ngành nào đó của triết học).
Nhiệm vụ trọng yếu nhất của triết học sử là làm sao cho người đọc biết rõ các nguyên do đã biến thiên từ cổ chí kim (Minh biến), tìm các nguyên nhân của nó (Cầu nhân) và khiến độc giả biết được giá trị của những học thuyết của các nhà triết học (Bình phán).
Đây là cuốn “Trung Quốc Triết học sử đại cương” của Hồ Thích – một nhà nghiên cứu triết học sử nổi tiếng ở Trung Quốc. Bố cục sách chia làm 12 thiên. Qua đó, các bạn sẽ được tiếp cận với thời kỳ phát sinh triết học Trung Quốc, với những triết gia nổi tiếng của Trung Quốc như Lão Tử, Khổng Tử, Đệ tử họ Khổng, Mặc Tử, Dương Chu, Biệt Mặc, Trang Tử, Tuân Tử và Nho gia trước Tuân Tử, và cuối cùng là chung cuộc triết học cổ đại Trung Quốc.

Mục lục bao gồm:

- Tiểu sử tác giả 

- Thay lời tựa 

- Phàm lệ 

- Phần dẫn đầu

- Chương I. Thời kỳ thai nghén triết học Trung Quốc 

- (Thời đại của thi nhân) 

- Lão tử lược Truyện 

- Lão tử khảo

- Danh và Vô Danh 

- Vô Vi 

- Triết học nhân sinh 

- THIÊN IV - KHỔNG TỬ

- Chương III. Kinh dịch

- Chương IV. Chủ nghĩa chính danh 

- Chương V. Nhất dĩ quán chi 

- THIÊN V - ĐỆ TỬ HỌ KHỔNG 

- Hiếu 

- Lễ 

- THIÊN VI - MẶC TỬ 

- Trung Quốc triết học sử 

- Chương III. Phép tam biểu 

- Chương IV. Tôn giáo cảu mặc tử 

- Thiên Dương Chu trong sách Liệt Tử

- Bi quan

- Dưỡng sinh 

- Chương I. Mặc biện và Biện Mặc 

- Chương II. Tri thức luận phái biệt mặc 

- Chương III. Luận về biện 

- Kết luận 

- Lược truyện Công Tôn Long

0972 873 962