Danh mục Hồ Thích

HỒ THÍCH VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG TÂN VĂN HỌC

Ấn phẩm “Hồ Thích và cuộc vận động tân văn học” của tác giả Huỳnh Minh Đức được nhà xuất bản Trung Tâm Học Liệu Bộ Giáo Dục ấn hành năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, dày 390 trang, lõi sách chắc chắn.  Hồ Thích là người Trung Quốc du học tại Mỹ. Khi trở về nước, ông không bị mất gốc. Chẳng những thế, sự đóng góp của ông cho văn học nước ông thật lớn lao. Ông được bổ nhiệm làm giáo sư đại học Bắc Kinh....

TRUNG QUỐC TRIẾT HỌC SỬ

Ấn phẩm "Trung Quốc Triết học sử" của tác giả Hồ Thích biên soạn do dịch giả Huỳnh Minh Đức phiên dịch, sách được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sach Mùa Thu là ấn bản lần thứ nhất. Sách có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo. Bìa, gáy đẹp, lõi sách chắc chắn. Số trang đầy đủ. Triết học sử cũng có nhiều loại: Thông sử, chuyên sử (Chuyên khảo về về thời đại nào đó, một học phái nào đó, chuyên nói về học thuyết của một triết gia nào đó, hoặc...
0972 873 962