TRƯƠNG TỬU

TRƯƠNG TỬU

TRƯƠNG TỬU

Trương Tửu (1913-1999) là nhà giáo, nhà văn, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam. Ông có các bút danh khác như Nguyễn Bách Khoa, Mai Viên, T.T… Ông sinh ra trong một gia đình trung lưu ở ngoại ô Gia Lâm (Hà Nội). Mẹ mất sớm, cha là một nhà nho thủ cựu, nghiêm khắc, nhưng ông để Trương Tửu muốn làm gì thì làm.

Thời trai trẻ, ông học hết năm thứ nhất bậc trung học, rồi học trường Kỹ nghệ Thực hành ở Hải Phòng (nghề thợ tiện, cùng trường lớp với Lê Văn Siêu). Nhưng học chỉ được một năm rưỡi thì ông bị đuổi học (1927). Bị buộc rời trường, ông tự học chương trình Tú tài Pháp Việt.

Từ 1941-1946, Trương Tửu làm Giám đốc Văn chương (Tổng biên tập) của Nhà xuất bản Hàn Thuyên. Thời kháng chiến chống Pháp, ông là Ủy viên Hội Văn hóa Việt Nam, chi hội phó Chi hội Văn hóa Thanh Hóa, tham gia bí thư Đoàn liên đoàn Văn nghệ kháng chiến liên khu IV, dạy trường Thiếu sinh quân, trường Dự bị đại học…

Sau hiệp định Genève 1954, ông hồi cư về Hà Nội, dạy tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Văn khoa Hà Nội. Năm 1957, ông được phong chức danh Giáo sư, cùng đợt với Đào Duy Anh, Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Nguyễn Mạnh Tường… Đầu năm 1958, ông bị buộc thôi việc. Sau đó, ông chuyển sang nghiên cứu y học và sống bằng nghề Đông y.

Trương Tửu mất vào ngày 16/11/1999 tại Hà Nội, thọ 86 tuổi.

 

 • Các tác phẩm:
 • Tiểu thuyết, truyện ngắn:
 • Thanh niên S.O.S (Minh Phương, 1937)
 • Một chiến sĩ (Minh Phương, 1939)
 • Khi chiếc yếm rơi xuống (Minh Phương, 1939)
 • Khi người ta đói (Phổ thông bán nguyệt san, 1940)
 • Một cổ đôi ba tròng (Tân Việt, 1940)
 • Trái tim nổi loạn (Văn Thanh, 1940)
 • Đục nước béo cò (Minh Phương, 1940)
 • Một kiếp đọa đày (Hàn Thuyên, 1941)
 • Tráng sĩ Bồ Đề (Hàn Thuyên, 1942)
 • Năm chàng hiệp sĩ (Hàn Thuyên, 1942)
 • Nghiên cứu, lý luận, phê bình Văn, sử học:
 • Những thí nghiệm của ngòi bút tôi (Đại Đồng Thư Xã, 1939)
 • Uống rượu với Tản Đà (1938)
 • Kinh thi Việt Nam (Hàn Thuyên, 1940)
 • Nguyễn Du và Truyện Kiều (Hàn Thuyên, 1944)
 • Nhân loại tiến hóa sử (1943)
 • Nguồn gốc văn minh (1943)
 • Văn minh sử (1943)
 • Tâm lý và tư tưởng Nguyễn Công Trứ (Hàn Thuyên, 1944)
 • Văn chương Truyện Kiều (1945)
 • Tương lai văn nghệ Việt Nam (1945)
 • Đại quan về 40 năm văn học Việt Nam hiện đại 1905-1945 (1948)
 • Phương pháp phê bình văn học (1948)
 • Văn nghệ bình dân Việt Nam (1952)
 • Truyện Kiều và thời đại Nguyễn Du (1956)
 • Chỉnh huấn là gì? (1956)
 • Chống văn hóa nô dịch (1956)
 • Mấy vấn đề văn học sử Việt Nam (1958)

TÂM LÝ VÀ TƯ TƯỞNG NGUYỄN CÔNG TRỨ - ẤN BẢN LẦN HAI

Ấn phẩm "Tâm lý và tư tưởng Nguyễn Công Trứ" do tác giả Nguyễn Bách Khoa biên soạn, sách do nhà xuất bản Thế Giới ấn hành lần thứ 2 (đây là ấn bản được tác giả sửa chữa lại) năm 1951. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, bìa láng mịn, gáy còn nguyên vẹn. Sách dày 215 trang, ruột sách đẹp và đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Ấn phẩm “Tâm lý và Tư tưởng Nguyễn Công Trứ” của Nguyễn Bách Khoa có giá trị đặt dấu mốc cho những nghiên cứu về...

NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

Ấn phẩm "Nguyễn Du và Truyện kiều" do tác giả Nguyễn Bách Khoa (Bút danh khác của cụ Trương Tửu) biên soạn được nhà xuất bản Hàn Thuyên ấn hành năm 1942. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất. Sách có tình trạng đóng bìa xưa, còn nguyên bìa gốc trước, sau, lõi sách không bị cong, rách, không bị phai màu mực in. Trong Nguyễn Du và Truyện Kiều, in năm 1942, Trương Tửu đi vào chi tiết, ông viết rằng: «Bởi vậy, bổn phận nhà phê bình không phải chỉ đi tìm tâm sự nhà văn trong tác...
0972 873 962