Văn Đàn

NGƯỜI VIỆT GỐC MIÊN

Ấn phẩm "Người Việt Gốc Miên" do tác giả Lê Hương biên soạn, sách được nhà xuất bản Văn Đàn ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 276 trang, lõi sách chắc chắn. Dưới triều Nguyễn, tổng số người Việt gốc Miên chưa tới 150.000 người, nhưng vẫn được coi là một sắc dân có đủ quyền lợi như người Việt. Quyển sách sưu tầm những tài liệu về dân số, sinh hoạt xã hội, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, kinh tế của người Khơ-me tại...

BƯỚC ĐƯỜNG PHIÊU LƯU CỦA NHỮNG DÒNG TƯ TƯỞNG 

Ấn phẩm "Bước đường phiêu lưu của những dòng tư tưởng" của tác giả Alfred North Whitehead biên soạn, do dịch giả Nam Chi - Từ Huệ phiên dịch, được nhà xuất bản Văn Đàn ấn hành năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên bìa, gáy, sách có đầy đủ trang, chữ rõ và được bao bìa cẩn thận. ''Theo phạm vi rộng rãi nhất của nó, tựa đề của cuốn sách này-Bước đường phiêu lưu của những dòng tư tưởng có thể đồng nghĩa với nhan đề "Lịch sử nhân loại" về bình diện tạp dị tính của những kinh nghiệm...

HỌC THUYẾT VIỄN ĐÍCH

Ấn phẩm "Học thuyết viễn đích" của tác giả Pierre André Léon Lecomte du Nouy do dịch giả bác sĩ Nguyễn Văn Thọ phiên dịch, được nhà xuất bản Văn Đàn ấn hành lần thứ nhất năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 516 trang, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Pierre André Léon Lecomte du Nouy sinh ngày 20.12.1883 tại Paris. Cha là một kiến trúc sư lỗi lạc, mẹ là một nữ văn sĩ. Năm 27 tuổi ông đậu tiến sĩ luật. Về tín ngưỡng ,Ong không tin có phép lạ , nhưng ông rất...

THOMAS JETTERSON

Ấn phẩm “Thomas Jetterson” của tác giả Manuel Komfoff, sách do dịch giả Công Thành và Từu Tuệ phiên dịch, được nhà xuất bản Văn Đàn ấn hành lần thứ nhất ngày 16/02/1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, gáy sách không gãy, ruột sách đủ trang, lõi sách đẹp.  Tác phẩm viết về cuộc đời của tổng thống Hoa Kì thomas jetterson. Ông là tổng thống thứ 3 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ , người sáng lập ra Đảng Dân chủ-Cộng hòa Hoa Kỳ,và là một nhà triết học chính trị có ảnh hưởng lớn,một trong những người theo chủ nghĩa tự do nhiệt thành lớn nhất...
0972 873 962