Văn Hào

SỬ HỌC NHẬP MÔN - ẤN BẢN CÓ BÚT TÍCH

Ấn bản "Sử học nhập môn" của tác giả TS Sử Học Châu Long - TS Luật Khoa Lê Kim Ngân, sách do nhà xuất bản Văn Hào ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 188 trang, sách không bị cong góc hay mất trang, chữ in rõ không bị nhoè. Đây là ấn bản có thủ bút và chữ ký của tác giả Lê Kim Ngân. Vừa bước chân vào lãnh vực sử, ta cần phải biết rõ ngay những danh từ thường được sử dụng trong...
0972 873 962