Việt Nam Khảo Dịch Xã

NIXON - CHÂN DUNG CHÍNH TRỊ

Ấn phẩm “Nixon - Chân dung chính trị” của hai tác giả Earl Mazo và Stephen Hess, do dịch giả Nguyễn Văn Châu chuyển ngữ sang tiếng Việt được nhà xuất bản Việt Nam Khảo Dịch Xã ấn hành năm 1969. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách rất mới, bìa gốc không bị nhăn, rách, lõi sách rất đẹp.  Cuốn “Nixon- Chân dung chính trị” của Earl Mazo và Stephen Hess là cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp chính trị của tổng thống Nixon, từ thủa thiếu thời, khi còn là một cậu bé, đến thời đi...

PHÉP HUYỀN DIỆU CỦA SINH TỐ

Ấn phẩm "Phép huyền diệu của sinh tố " của tác giả Doris Faber, sách do dịch giả Nguyễn Ngọc Nha phiên dịch, được Việt Nam Khảo Dịch Xã ấn hành năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 196 trang. SỰ PHI PHẠM VÔ LÝ VỀ NHÂN MẠNG Hàng thế kỉ loài người đã khổ cực và chết một cách phi lý vì thiếu ăn, khi mà những sinh tố và chất kim khí cần thiết đã có sẵn sàng. Một vài tiếng nói của lương tri đã bị coi nhẹ...
0972 873 962