Vĩnh Bảo

TỪ ĐIỂN VIỆT NAM PHỔ THÔNG

Ấn phẩm "Từ điển Việt Nam phổ thông" của tác giả Đào Văn Tập do nhà xuất bản Vĩnh bảo ấn hành năm 1951. Ấn bản đang được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu trong tình trạng đóng bìa xưa rất đẹp, ruột và lõi sách cứng cáp, chữ in rõ nét, dày 727 trang. đây là Một cuốn từ điển khá đặc biệt được đóng bìa bởi ông Nguyễn Văn Châu. Ông Nguyễn Văn Châu hay Paul Châu sở hữu một nhà đóng sách nổi tiếng trước năm 1945. ---------------------------------------------------------------- Một tự điển Việt ngữ mới mở và đầy đủ là một pho sách tối cần cho văn...

DANH TỪ KHOA HỌC - ẤN BẢN LẦN HAI ĐÓNG BÌA XƯA

Ấn phẩm “Danh từ khoa học” của giáo sư Hoàng Xuân Hãn được nhà xuất bản Vĩnh Bảo ấn hành lần thứ hai năm 1948. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đóng bìa xưa, còn nguyên bìa gốc, sách dày 190 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Quyển sách này không phải là từ điển vì không có định nghĩa.  Đây cũng không phải một cuốn sách dịch tiếng Pháp. Quyển sách này chỉ là một tập danh từ của những ý khoa học, những ý ấy lấy Pháp ngữ làm gốc. Cũng bởi thế mà...

DANH TỪ KHOA HỌC - ẤN BẢN LẦN HAI

Ấn phẩm “Danh từ khoa học” của giáo sư Hoàng Xuân Hãn được nhà xuất bản Vĩnh Bảo ấn hành lần thứ hai năm 1948. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, sách dày 190 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Quyển sách này không phải là từ điển vì không có định nghĩa.  Đây cũng không phải một cuốn sách dịch tiếng Pháp. Quyển sách này chỉ là một tập danh từ của những ý khoa học, những ý ấy lấy Pháp ngữ làm gốc. Cũng bởi thế mà cuốn sách này...

TRẦN HƯNG ĐẠO

Ấn phẩm "Trần Hưng Đạo" do tác giả Hoàng Thúc Trâm biên soạn được nhà xuất bản Vĩnh Bảo cho ấn hành năm 1950. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên gáy, ruột đầy đủ, không bị mất trang, chữ viết rõ không nhòe. Sách được bao bọc rất cẩn thận, lõi sách chắc chắn Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn chẳng những là một vĩ nhân Việt Nam mà còn là một danh nhân trên mảnh đại lục Đông Nam Á từ thế kỉ mười ba đến giờ. Đối với lịch sử Việt Nam, ngài là một...
0972 873 962