Cửu Long

HỒI KÝ DE GAULLE

Ấn phẩm "Hồi ký De Gaulle" là tập hồi ký của tướng De Gaulle do dịch giả Vũ Đình Lưu phiên dịch, sách được nhà xuất bản Cửu Long ấn hành lần thứ nhất năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách gồm 2 cuốn, Cuốn 1: 1940-1942 có 560 trang, cuốn 2: 1942-1944 có 290 trang. Sách đầy đủ trang, ruột tốt, lõi sách chắc chắn. Hồi ký của De Gaulle trước hết là hồi ký của một quân...

NAPOLEON BINH NGHIỆP CHÍNH NGHIỆP TÌNH ÁI

Ấn phẩm "Napoleon, binh nghiệp, chính nghiệp, tình ái" của tác giả Pierre Cluzel, sách do dịch giả Nguyễn Quang Tô phiên dịch , sách do nhà xuất bản Cửu Long ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 224 trang. Theo dõi cuộc đời Napoléon, anh hùng trước hết là một bản ngã, một lý tưởng… Một bản ngã gắn liền với nếp sống...
0972 873 962