Danh mục Đào Trinh Nhất

VIỆT SỬ GIAI THOẠI - ẤN BẢN GIẤY TRẮNG

Ấn phẩm "Việt sử Giai Thoại" do tác giả Đào Trinh Nhất biên soạn, cụ Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố đề tựa, sách do nhà xuất bản Tân Việt ấn hành năm 1950. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách còn bìa và gáy bị sờn. Đây là ấn bản đặc biệt, giấy trắng, sách dày 170 trang, lõi sách chắc chắn. Lịch sử văn hóa của một dân tộc không phải của riêng cá nhân nào, chính vì vậy, việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển lịch sử văn hóa cũng không phải riêng một người nào...

PHAN ĐÌNH PHÙNG

Ấn phẩm "Phan Đình Phùng" của tác giả Đào Trinh Nhất, sách in lần thứ tư do nhà xuất bản Tân Việt ấn hành và giữ bản quyền năm 1957. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa, gáy bị người sở hữu trước đó dán băng keo trong, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Trong sách có nhiều đoạn được bổ sung thêm tài liệu trước kia chưa tìm thấy.  Đây là một cuốn Ký sự lịch sử viết khá thành công, tư liệu khá chính xác, diễn đạt sinh động và hấp dẫn người đọc, giúp người đọc dễ dàng nhớ...

VƯƠNG AN THẠCH

Ấn phẩm "Vương An Thạch" của tác giả Đào Trinh Nhất, sách do nhà xuất bản Tân Việt ấn hành năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột sách rất đẹp, sách dày 130 trang, lõi sách chắc chắn. Vương An Thạch tự Giới Phủ, hiệu Bán Sơn Lão Nhân, người ở Phủ Châu, Lâm Xuyên (nay là huyện Đông Hương, tỉnh Giang Tây), là một nhà văn nổi tiếng thời  nhà Bắc Tống và cũng là nhà kinh tế, chính trị lỗi lạc trong lịch sử Trung Quốc. Ông xuất thân trong gia đình khoa bảng. Cha đẻ là Vương Ích. Đỗ tiến...
0972 873 962