Danh mục Đoàn Thêm

TÌM HIỂU HỘI HOẠ

Ấn phẩm “Tìm hiểu hội hoạ” của tác giả Đoàn Thêm do nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư ấn hành lần thứ nhất năm 1961. Ấn b ản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp, các tranh được in trong cuốn sách này vẫn giữ được màu sắc vốn có của nó. ...

HOÀ ÂM

Ấn phẩm "Hòa Âm" của tác giả Đoàn Thêm, sách do nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư ấn hành năm 1963. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 86 trang. Trên cảnh vật, bao giờ sáng và tối cũng đi đôi. Chính vì bóng cây chen nắng mà góc vườn kia ngoạn mục; nhiều bức tranh đẹp vì họa sĩ khéo châm chước đậm với nhạt, tỏ với mờ...
0972 873 962