Danh mục Đoàn Thêm

TÌM HIỂU HỘI HOẠ

Ấn phẩm “Tìm hiểu hội hoạ” của tác giả Đoàn Thêm do nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư ấn hành lần thứ nhất năm 1961. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp, các tranh được in trong cuốn sách này vẫn giữ được màu sắc vốn có của nó. Sách có nhiều minh hoạ màu. Đoàn Thêm vốn là một người yêu hội hoạ và ưa chuộng các đường lối khảo cứu, vì thế sau nhiều lần Nam Chi Tùng Thư đề nghị ông biên soạn: một việc có thể coi như...

HOÀ ÂM

Ấn phẩm "Hòa Âm" của tác giả Đoàn Thêm, sách do nhà xuất bản Nam Chi Tùng Thư ấn hành năm 1963. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 86 trang. Trên cảnh vật, bao giờ sáng và tối cũng đi đôi. Chính vì bóng cây chen nắng mà góc vườn kia ngoạn mục; nhiều bức tranh đẹp vì họa sĩ khéo châm chước đậm với nhạt, tỏ với mờ nên dễ đưa hồn vào mộng.  Ở nội tâm cũng vậy. Bên cạnh những ý rõ rệt, những tình sôi...
0972 873 962