Danh mục Lý Chánh Trung

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY PHÁP CHIẾM NAM KỲ

Ấn phẩm "Kỉ niệm 100 năm ngày Pháp chiếm Nam Kỳ" của nhóm tác giả Dương Bá Cần, Phạm Cao Dương, Lê Văn Hảo, Nguyễn Khắc Ngữ, Trần Trọng Phủ, Lý Chánh Trung, sách do nhà xuất bản Trình Bày ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 250 trang, kích thước 20x14cm.  Tất cả những biến cố xảy ra trong thời kì này đã hoàn toàn được vùi sâu trong dĩ vãng kể cả những chế độ của người Pháp tại Việt Nam. Tác...

BA NĂM XÁO TRỘN

Ấn phẩm "Ba năm xáo trộn" của tác giả Lý Chánh Trung, sách do nhà xuất bản Nam Sơn ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Bìa và gáy nguyên vẹn, sách dày 160 trang, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Cuốn sách là tập hợp của các bài bái mà Lý Chánh Trung đã viết trong thời gian khoảng ba năm, từ năm 1963 đến năm 1966. Qua ngòi bút của mình, Lý Chánh Trung đã khắc hoạ lại tình hình thời sự, nếu những nhận định về thời cuộc trong bầu không khí...

BỌT BIỂN VÀ SÓNG NGẦM

Ấn phẩm "Bọt biển và sóng ngầm" của tác giả Lý Chánh Trung, sách do nhà xuất bản Đối Diện ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 316 trang, kích thước 20x14cm.  Với bài báo hôm nay, tôi đã công tác với anh em tin Sáng một năm tròn. 52 tuần lễ, gần 50 bài báo, đó là một kỉ lục mà tôi không hề nghĩ tới khi bắt đầu viết trên tờ báo dễ mến này, tháng Ba năm ngoái... Tin Sáng là tờ báo...

TÌM VỀ DÂN TỘC

Ấn phẩm “ Tìm về dân tộc” của tác giả Lý Chánh Trung do nhà xuất bản Trình Bầy ấn hành năm 1967. Ấn bản đang được lưu giữ ở quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, dày 101 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn.  Nếu suy nghĩ về hai chữ “dân tộc” bạn sẽ liên tưởng đến hình ảnh nào đầu tiên? Hãy thử suy nghĩ, tìm xem hai chữ đáng mến này có hàm chứa một thực tại nào không và thực tại đó là gì? Lẽ dĩ nhiên, dân tộc Việt Nam sẽ là cái chân trời của câu...

TÌM VỀ DÂN TỘC - BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm “Tìm về dân tộc” của tác giả Lý Chánh Trung do nhà xuất bản Lửa Thiêng ấn hành lần thứ hai năm 1972. Ấn bản đang được lưu giữ ở quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, dày 101 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Đây là ấn bản đặc biệt, in số lượng giới hạn trên chất liệu giấy trắng, dày. Nếu suy nghĩ về hai chữ “dân tộc” bạn sẽ liên tưởng đến hình ảnh nào đầu tiên? Hãy thử suy nghĩ, tìm xem hai chữ đáng mến này có hàm chứa một thực tại nào không và...
0972 873 962