Danh mục Phan Văn Hùm

PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC

Ấn phẩm “Phật giáo triết học” của tác giả Phan Văn Hùm do nhà xuất bản Tân Việt tái bản lần thứ hai năm 1958. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột sách đầy đủ, lõi sách rất đẹp. “Có học, có hiểu, rồi quên đi hết mới thật là nhập diệu. Mới không câu nệ nơi sách. Mới thoát được lên trên một học thuyết,...

NỖI LÒNG ĐỒ CHIỂU

Ấn phẩm "Nỗi lòng Đồ Chiểu" được cụ Phan Văn Hùm viết vào năm 1937, sách được nhà xuất bản Tân Việt in lần thứ hai vào năm 1957. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột đẹp, đầy đủ trang, lõi sách chăc chắn. Sách được chia làm 2 phần: • Phần một: Nỗi lòng Đồ Chiểu • Phần hai: Trích lục văn phẩm của Nguyễn Đình Chiểu Tác giả Phan Văn Hùm sinh tại ấp Búng,...

NGỒI TÙ KHÁM LỚN 

Ấn phẩm "Ngồi tù khám lớn" là hồi ký của cụ Phan Văn Hùm do nhà xuất bản Dân Tộc ấn hành lần thứ hai năm 1957. Ấn bản được lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Sách nguyên bìa, gáy bị sờn, ruột đầy đủ trang, dày 170 trang. Phan Văn Hùm sinh tại ấp Búng, làng An Thạnh, Lái Thiêu, Thủ Dầu Một (nay là tỉnh Bình Dương). Ông học ở Sài Gòn, đậu bằng Thành chung, dạy học một năm, ra Hà Nội...
0972 873 962