Danh mục Phan Văn Hùm

VƯƠNG DƯƠNG MINH _ ẤN BẢN LẦN ĐẦU

Ấn bản Vương Dương Minh do tác giả Phan Văn Hùm biên soạn, Tân Việt xuất bản lần thứ nhất năm 1944. Ấn bản được lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có chất liệu là giấy dó, đóng bìa da còn bìa gốc, ruột rất đẹp, gồm 502 trang. "... Đó không phải là sứ mạng của tôi. Tôi chỉ như Cửu Giang Tư Mã thương đĩ bến Tầm Dương. "cùng một lứa bên trời lận đận". Không nghĩ đến Vương Dương Minh ắt tôi sẽ nghĩ đến Spinoza ở Rijnsburg hay Voltaire ở nước Anh, hay Mme de Stael ở nước Đức, hay nữa Victor Hugo...

PHẬT GIÁO TRIẾT HỌC

Ấn phẩm “Phật giáo triết học” của tác giả Phan Văn Hùm do nhà xuất bản Tân Việt tái bản lần thứ hai năm 1958. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách nguyên bìa gáy, ruột sách đầy đủ, lõi sách rất đẹp. “Có học, có hiểu, rồi quên đi hết mới thật là nhập diệu. Mới không câu nệ nơi sách. Mới thoát được lên trên một học thuyết, mà điều khiển những vấn đề thuộc về nó, không dễ bị điều khiển bởi học thuyết hay bởi vấn đề… Học thấy như thế, mà tôi...

NGỒI TÙ KHÁM LỚN 

Ấn phẩm "Ngồi tù khám lớn" là hồi ký của cụ Phan Văn Hùm do nhà xuất bản Dân Tộc ấn hành lần thứ hai năm 1957. Ấn bản được lưu giữ tại quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Sách nguyên bìa, gáy bị sờn, ruột đầy đủ trang, dày 170 trang. Phan Văn Hùm sinh tại ấp Búng, làng An Thạnh, Lái Thiêu, Thủ Dầu Một (nay là tỉnh Bình Dương). Ông học ở Sài Gòn, đậu bằng Thành chung, dạy học một năm, ra Hà Nội học trường Cao đẳng Công chính (1924-1925) rồi được bố trí làm tham tá công chính ở Huế. Đến...
0972 873 962