Danh mục Sigmund Freud

NGHIÊN CỨU PHÂN TÂM HỌC 

Ấn phẩm "Nghiên cứu về phân tâm học" của tác giả Sigmund Freud, do dịch giả Vũ Đình Lưu phiên dịch, sách do nhà xuất bản An Tiêm ấn hành lần thứ nhất năm 1969. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng sách đẹp, có áo bao ngoài. Ruột còn nguyên vẹn, không mất trang, chữ rõ không nhòe, lõi sách chắc chắn.  Cuốn sách nhỏ này trình bày những điểm chính yếu của lý thuyết phân tâm học. Như Freud đã nói: "....Sự tìm hiểu phân tâm học không có cái gì đồng loại với một hệ thống triết lý có sẵn...

PHÂN TÂM HỌC NHẬP MÔN 

Ấn phẩm "Phân tâm học nhập môn" của tác giả Sigmund Freud, sách do dịch giả Nguyễn Xuân Hiếu phiên dịch, được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, được bao bọc cẩn thận. Ruột còn nguyên vẹn, không mất trang. Chữ viết rõ và không bị nhòe. Sách dày 573 trang, lõi sách chắc chắn.  Trong tất cả các ngành khoa học, người ta thường thừa nhận tâm lý học là một môn khoa học bí hiểm và tối tăm nhất, và khó có thể chứng minh bằng...

PHÂN TÂM HỌC TÍNH DỤC

Ấn phẩm "Phân tâm học tính dục" của tác giả Sigmund Freud do dịch giả Thụ Nhân biên dịch, sách do nhà xuất bản Nhị Nùng ấn hành lần thứ nhất năm 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột nguyên vẹn không mất trang. Sách được bao bọc cẩn thận, dày 230 trang, lõi sách chắc chắn. Đây là cuốn sách được liệt kê vào những cuốn sách hay nhất viết về tính dục.  Một cuốn sách đã làm cho cả một Âu Châu bừng tỉnh sau một giấc ngủ cô miên. Cuốn sách nằm lòng của bất...
0972 873 962