Danh mục Thích Minh Châu

TRƯỚC SỰ NÔ LỆ CỦA CON NGƯỜI

Ấn phẩm "Trước sự nô lệ của con người" của tác giả Thích Minh Châu sách do nhà xuất bản Ban Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh ấn hành 1970. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, ruột dày 302 trang, sách gồm áo ngoài và bìa, chữ in rõ, mực không nhòe, lõi sách chắc chắn.  Trước sự Nô Lệ của Con Người là nhan đề chúng tôi dùng để gọi tập sách này, gồm những bài viết và những bài thảo luận quan trọng mà chúng tôi đã trình bày trong những hội nghị quốc tế...

NHỮNG NGÀY VÀ NHỮNG LỜI DẠY CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT

Ấn phẩm "Những ngày và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật" của hòa thượng Thích Minh Châu, Sách do Ban Tu thư viện Đại học Vạn Hạnh ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên vẹn bìa gáy, ruột dày 144 trang, lõi sách chắc chắn. Hòa thượng Thích Minh Châu (1918–2012) là một tu sĩ Phật giáo người Việt Nam. Sư ông là một tăng sĩ thâm niên trong hàng giáo phẩm, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông...
0972 873 962