Danh mục Thích Minh Châu

NHỮNG NGÀY VÀ NHỮNG LỜI DẠY CUỐI CÙNG CỦA ĐỨC PHẬT

Ấn phẩm "Những ngày và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật" của hòa thượng Thích Minh Châu, Sách do Ban Tu thư viện Đại học Vạn Hạnh ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên vẹn bìa gáy, ruột dày 144 trang, lõi sách chắc chắn. Hòa thượng Thích Minh Châu ( 1918 – 2012 ) là một ...
0972 873 962