Danh mục William Faulkner

NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VÀ CHÂN LÝ

Ấn phẩm "Nghệ thuật truyền thống và chân lý" của tác giả Walter Kaufmann, sách do Hoài Khanh phiên dịch, được nhà xuất bản Ca Dao ấn hành năm 1967. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là bản in lần thứ nhất. Sách có tình trạng đẹp gần như hoàn hảo, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang. Chữ in rõ ràng, lõi sách chắc chắn. Sách dày 123 trang. Phân tích mối liên quan giữa tư tưởng triết học của các đại triết gia với nghệ thuật truyền thống trong các tác phẩm của họ. khái quát tiểu sử, thân thế và tư...

ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ

Ấn phẩm "Âm thanh và cuồng nộ" nguyên tác là "The Sound and the Fury"của tác giả William Faulkner , sách được dịch giả Tâm Nguyễn chuyển ngữ Việt văn, do nhà xuất bản Kinh Thi ấn hành lần thứ nhất năm 1972. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 455 trang. Cuốn tiểu thuyết thứ tư của W. Faulkner là Âm Thanh Và Cuồng Nộ được ấn hành lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 10 năm 1929 đã mang đến cho ông danh tiếng lẫy lừng, đầu tiên là trong...

WILLIAM FAULKNER CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM 

Ấn phẩm "William Faulkner cuộc đời và tác phẩm" do tác giả Doãn Quốc Sỹ và Nguyễn Văn Nha biên soạn, sách được nhà xuất bản Hiện Đại ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, tình trạng sách tốt. Sách dày 230 trang, kích thước 16x23cm.  William Faulkner là một khuôn mặt lớn trong lịch sử văn học Hoa Kỳ, sáng tác cho đến năm chót của cuộc đời với ba mươi tác phẩm. Ông đã chiếm hai giải văn chương Hoa Kỳ. O henry Memorial Award , Pulitzer, và đặc biệt...
0972 873 962