Hồng Hà

CON ĐƯỜNG SÁNG TẠO

Ấn phẩm "Con đường sáng tạo" của tác giả Nguyễn Hữu Hiệu, do Hồng Hà xuất bản năm 1970. Ấn phẩm đang được lưu giữ lại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn đầy đủ bìa, gáy, áo, đủ 416 trang, ruột đẹp, lõi chắ chắn. Giới thiệu tư tưởng và quan niệm sáng tạo của những tác giả đặc biệt không thuộc vào hàng ngũ những nghệ sỹ thông thường. Đó là những kẻ sáng tạo, những kẻ không coi nghệ thuật như một phương tiện giúp...

CUỘC ĐỜI VÀ KINH NGHIỆM CỦA ALEXIS ZORBA

Ấn phẩm "Cuộc đời và kinh nghiệm của alexis zorba" của tác giả Nikos Kazantzaki, sách do dịch giả Nguyễn Hữu Hiệu chuyển ngữ Việt văn, được nhà xuất bản Hồng Hà ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, có áo bên ngoài, sách dày 622 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chăc chắn. Nhân vật chính Zorba, một người làm công bình thường, đến khai thác than non trên đảo Crete (Hy Lạp)...

KHẢO LUẬN VỀ NGUYỄN KHUYẾN

Ấn phẩm "Khảo luận về Nguyễn Khuyến" do tác giả Doãn Quốc Sỹ biên soạn, sách được nhà xuất bản Hồng Hà ấn hành năm 1960. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 168 trang, ruột đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Về cụ Nguyễn Khuyến, trước kia cụ có tên là Nguyễn Văn Thắng, hiệu là Quế Sơn sinh năm 1835 tại làng Yên Đồ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà...
0972 873 962