PHAN TRẦN CHÚC

PHAN TRẦN CHÚC

PHAN TRẦN CHÚC

Phan Trần Chúc (1907-1946), là nhà văn Việt Nam thời tiền chiến.

Cuộc đời Phan Trần Chúc, các sách nghiên cứu văn học Việt ghi chép rất ít cho nên chỉ biết ông sinh ở tỉnh Thái Bình, nhưng sống ở Hà Nội.

Khi trưởng thành, ông gia nhập làng báo, viết cho tờ: Ngọ báo, Việt báo, Đông Tây,... và làm Chủ bút tờ Việt cường, Chủ nhiệm tờ Tân Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn là cây bút chuyên nghiệp, chuyên viết sách thuộc loại lịch sử ký sự, lịch sử tiểu thuyết.

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (09/03/1945), ông tham gia tổ chức Đại Việt quốc gia liên minh.

Năm Bính Tuất (1946), Phan Trần Chúc mất tại phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay thuộc ngoại thành Hà Nội, hưởng dương 39 tuổi.

 

 • Các tác phẩm:
 • Triều Tây Sơn (1942)
 • Bằng quận công (Mai lĩnh - 1942)
 • Bùi Viện với cuộc duy tân của triều Tự Đức (1942)
 • Ngày mai với tập hồ sơ của một thời đại (Hà Nội, 1942)
 • Việt Nam sử học (thế kỉ 18 - 1942)
 • Văn chương quốc âm thế kỷ XIX (1942)
 • Một kiếp trước của Phật Thích Ca (1942)
 • Tĩnh Đô vương (1943)
 • Lịch sử ký sự:
 • Vua Hàm Nghi (Nam ký - Hà Nội, 1935)
 • Lê Hoan (Tân Việt Nam - Hà Nội, 1939)
 • Vua Quang Trung (Lê Cường - Hà Nội, 1940)
 • Nguyễn Tri Phương, NXB Văn hóa Thông tin, 2001
 • Tiểu thuyết lịch sử:
 • Hồi chuông Thiên Mụ (1940)
 • Cần vương (1941)
 • Dưới lũy Trường Dục (Phổ thông bán nguyệt san, số 104, ngày 01/04/1942)
 • Truyện ký Danh nhân Việt Nam qua các triều đại, quyển I (Tân Dân - Hà Nội, 1942)
 • Từ nhà Chùa đến nhà Chúa (Hương Sơn, 1942)
 • Giọt máu sau cùng (1943)
 • Thưởng trì cung (1943)…
 • Sách viết cho học sinh
 • Phạm Nhan (Xuân Thu - Hà Nội, 1943)
 • Bánh xe khứ quốc (Thụy Ký - Hà Nội,1941)
 • Năm bộ da dê hay là một tấm gương kiên nhẫn (Thụy Ký, 1943)

TRIỀU TÂY SƠN - ẤN BẢN ĐẶC BIỆT

Ấn phẩm "Triều Tây Sơn" của tác giả Phan Trần Chúc do Mai Lĩnh ấn hành lần thứ nhất năm 1942. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu là ấn bản đặc biệt trên chất liệu giấy Dó dày. Thực tế là tự bản thân của ấn phẩm này đã được sinh ra với thân phận đặc biệt bởi chất liệu giấy Dó lụa dày dặn. Chúng tôi đã hoàn thiện thủ công tất cả các bước từ tháo, vệ sinh, khâu gáy, cổ áo cùng với khâu trang trí. Chọn da dê dòng Chagrin cao cấp của Pháp để bọc bìa,...

VUA QUANG TRUNG

Ấn phẩm "Vua Quang Trung" của tác giả Phan Trần Chúc, sách do nhà xuất bản Chính Ký ấn hành lần thứ hai năm 1953. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột dày 223 trang, chữ in rõ ràng, lõi sách chắc chắn. Quang Trung (Nguyễn Huệ) là một nhân vật lớn trong một thời kỳ vừa bi, vừa hùng của lịch sử dân tộc. Bi vì cảnh chế độ phong kiến suy tàn với bao cảnh khuynh loát, chém giết lẫn nhau; hùng vì chiến thắng oanh liệt của nghĩa quân Tây Sơn cùng...

NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Ấn phẩm "Nguyễn Tri Phương" do tác giả Phan Trần Chúc biên soạn, được nhà xuất bản Chính Ký ấn hành lần thứ hai năm 1956. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 130 trang, ruột sách đầy đủ, lõi sách chắc chắn. "Triều đình đối với các quan tại chức, việc đáng tội thì làm tội, có công thì ban thưởng. Quan cố Khâm mạng đại thần là Nguyễn Tri Phương ra trấn Hà Thành, vì thành mất, đã nhịn ăn mà chết. Về tội, chưa biết nên xử ra sao, trẫm giao...

VUA HÀM NGHI 

Ấn phẩm “Vua Hàm Nghi” của tác giả Phan Trần Chúc do nhà sách Chính Ký ấn hành lần thứ hai năm 1952. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng tốt, bìa gốc, lõi sách đẹp.  “Vua Hàm Nghi” của Phan Trần Chúc là cuốn sách tự sự về cuộc đời của vua Hàm Nghi từ trước khi lên ngôi đến khi phải chịu lưu đày ở châu Phi. Ở đây, ta sẽ hiểu về con người, những quyết định, bối cảnh lịch sử nước ta hồi ấy, thêm hiểu về một trang lịch sử bi thương của dân...
0972 873 962