Sầm Giang

BÍ MẬT ĐỜI NGƯỜI QUA TƯỚNG MẠO VÀ SẮC DIỆN

Ấn phẩm "Bí mật đời người qua tướng mạo và sắc diện" của tác giả Josef Ranald, sách do dịch giả Ngữ Văn Bằng phiên dịch, được nhà xuất bản Sầm giang ấn hành năm 1973. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đầy đủ trang, sách dày 254 trang, lõi sách chắc chắn. Cuốn “Bí mật đời người qua tướng mạo và sắc diện” do Ngữ Văn Bằng dịch, với cuốn sách này tác giả sẻ khái...

KHÁM PHÁ NHỮNG BÍ MẬT CỦA BÀN TAY

Ấn phẩm “Khám phá những bí mật của bàn tay” của bác sĩ J. Ranald được nhà xuất bản Sầm Giang ấn hành bản Việt ngữ năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy gốc, sách dày 302 trang, lõi sách rất đẹp. Trong một ngày nào đó, thoạt tiên người của một vòm trời quả địa cầu được chứng kiến hiện tượng nhật thực....

NHỮNG BÍ MẬT CỦA BÀN TAY BẠN GÁI

Ấn phẩm “Khám phá những bí mật của bàn tay bạn gái” của tác giả J. Ranald được nhà xuất bản Sầm Giang ấn hành bản Việt ngữ năm 1971. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, dày 237 trang, s ách còn nguyên bìa gáy gốc, lõi sách rất đẹp. ...
0972 873 962