Thanh Tân

GƯƠNG KIÊN NHẪN

Ấn phẩm "Gương kiên nhẫn" của tác giả Nguyễn Hiến Lê, sách do nhà xuất bản Thanh Tân ấn hành năm 1964. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa gáy, sách dày 242 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. "Ở Hàn lâm viện Y khoa, ông A.Fleming tuyên bố:"Người ta cứ gán cho tôi cái công phát minh ra chất Pénicilline. Không có ai phát minh ra được chất Pénicilline; vì tạo hóa đã sinh ra nó tự thuở nào tới giờ, nhờ một loài mốc... Tôi chỉ có công làm cho mọi người chú ý tới...

GƯƠNG KIÊN NHẪN

Ấn phẩm "Gương kiên nhẫn" của tác giả Nguyễn Hiến Lê, sách do nhà xuất bản Thanh Tân ấn hành năm 1964. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Sách còn đủ bìa trước và bìa sau, gáy sách bị mất một khúc nhỏ phía dưới. Sách dày 244 trang, kích thước 14x20cm, lõi sách chắc chắn. "Ở Hàn lâm viện Y khoa, ông A.Fleming tuyên bố:"Người ta cứ gán cho tôi cái công phát minh ra chất Pénicilline. Không có ai phát minh ra được chất Pénicilline; vì tạo hóa đã sinh ra nó tự thuở nào tới giờ,...

LƯỢC KHẢO KHOA CỬ VIỆT NAM 

Ấn phẩm "Lược khảo về khoa cử" của tác giả Phan Huy Chú, sách do nhà xuất bản Thanh Tân ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên bìa gáy, bìa được bao bọc cẩn thận. Ruột vẫn đầy đủ trang, chữ rõ không bị nhòe. Sách có 112 trang. Trong sách có nhiều hình ảnh về bia, các quan của các triều đại xưa.  Cuốn Lược khảo khoa cử Việt Nam là bản dịch Khoa Mục Chí trong bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú, nguyên tác bằng Hán văn, rồi...

LUYỆN VĂN

Ấn phẩm “Luyện Văn” của tác giả Nguyễn Hiến Lê, được nhà xuất bản Thanh Tân ấn hành năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy sờn, sách dày 310 trang, lõi sách chắc chắn. Theo Nguyễn Hiến Lê, có rất nhiều cái hay, cái đẹp không thể phân tích được “Khả dĩ ý hội, bất khả dĩ ngôn truyền” chính là vậy. Như Xuân Diệu đã nói:  “Ai đem phân chất một mùi hương Hay bản cầm ca!... mà trong văn chương có những cái tế hơn thanh âm một bản đờn, màu sắc một cánh...

40 GƯƠNG THÀNH CÔNG 

Ấn phẩm "40 gương thành công" của tác giả Nguyễn Hiến Lê, sách do nhà sách bản Thanh Tân ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa và gáy nguyên vẹn. Sách dày 192 trang, kích thước 14x20cm, lõi sách chắc chắn. Cuốn " 40 gương thành công " do Nguyễn Hiến Lê dịch mang lại cho chúng ta những bài học vô cùng quý giá, những tấm gương thành công nó là nguồn cảm hứng vô cùng mãnh liệt cho các bạn trẻ trên con đường khởi nghiệp chuẩn bị đương đầu với...
0972 873 962