Thanh Tân

TỰ HỌC MỘT NHU CẦU CỦA THỜI ĐẠI

Ấn phẩm "Tự học một nhu cầu của thời đại" do tác giả Nguyễn Hiến Lê biên soạn, sách được nhà xuất bản Thanh Tân ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đầy đủ bìa gáy, sách dày 232 trang, ruột sách đẹp, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn. Tự học để thành công, “tiền thân” của cuốn Tự học, một nhu cầu của thời đại này, là tác phẩm đầu tiên của nhà xuất bản Nguyễn Hiến Lê. Trong Hồi kí, cụ Nguyễn Hiến Lê cho biết trước khi rời Long Xuyên để lên Sài Gòn...

GƯƠNG KIÊN NHẪN

Ấn phẩm "Gương kiên nhẫn" của tác giả Nguyễn Hiến Lê, sách do nhà xuất bản Thanh Tân ấn hành năm 1964. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng nguyên bìa gáy, sách dày 242 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. "Ở Hàn lâm viện Y khoa, ông A.Fleming tuyên bố:"Người ta cứ gán cho tôi cái công phát minh ra chất Pénicilline. Không có ai phát minh ra được chất Pénicilline; vì tạo hóa đã sinh ra nó tự thuở nào tới giờ, nhờ một loài mốc... Tôi chỉ có công làm cho mọi người chú ý tới...

GƯƠNG KIÊN NHẪN

Ấn phẩm "Gương kiên nhẫn" của tác giả Nguyễn Hiến Lê, sách do nhà xuất bản Thanh Tân ấn hành năm 1964. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng tốt. Sách còn đủ bìa trước và bìa sau, gáy sách bị mất một khúc nhỏ phía dưới. Sách dày 244 trang, kích thước 14x20cm, lõi sách chắc chắn. "Ở Hàn lâm viện Y khoa, ông A.Fleming tuyên bố:"Người ta cứ gán cho tôi cái công phát minh ra chất Pénicilline. Không có ai phát minh ra được chất Pénicilline; vì tạo hóa đã sinh ra nó tự thuở nào tới giờ,...

LƯỢC KHẢO KHOA CỬ VIỆT NAM 

Ấn phẩm "Lược khảo về khoa cử" của tác giả Phan Huy Chú, sách do nhà xuất bản Thanh Tân ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp, nguyên bìa gáy, bìa được bao bọc cẩn thận. Ruột vẫn đầy đủ trang, chữ rõ không bị nhòe. Sách có 112 trang. Trong sách có nhiều hình ảnh về bia, các quan của các triều đại xưa.  Cuốn Lược khảo khoa cử Việt Nam là bản dịch Khoa Mục Chí trong bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú, nguyên tác bằng Hán văn, rồi...

LUYỆN VĂN

Ấn phẩm “Luyện Văn” của tác giả Nguyễn Hiến Lê, được nhà xuất bản Thanh Tân ấn hành năm 1970. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng còn nguyên bìa gáy sờn, sách dày 310 trang, lõi sách chắc chắn. Theo Nguyễn Hiến Lê, có rất nhiều cái hay, cái đẹp không thể phân tích được “Khả dĩ ý hội, bất khả dĩ ngôn truyền” chính là vậy. Như Xuân Diệu đã nói:  “Ai đem phân chất một mùi hương Hay bản cầm ca!... mà trong văn chương có những cái tế hơn thanh âm một bản đờn, màu sắc một cánh...

40 GƯƠNG THÀNH CÔNG 

Ấn phẩm "40 gương thành công" của tác giả Nguyễn Hiến Lê, sách do nhà sách bản Thanh Tân ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa và gáy nguyên vẹn. Sách dày 192 trang, kích thước 14x20cm, lõi sách chắc chắn. Cuốn " 40 gương thành công " do Nguyễn Hiến Lê dịch mang lại cho chúng ta những bài học vô cùng quý giá, những tấm gương thành công nó là nguồn cảm hứng vô cùng mãnh liệt cho các bạn trẻ trên con đường khởi nghiệp chuẩn bị đương đầu với...

LỢI MỖI NGÀY ĐƯỢC MỘT GIỜ

Ấn phẩm "Lợi mỗi ngày được một giờ" của tác giả Ray Josephs, sách do dịch giả Nguyễn Hiến Lê phiên dịch, sách do nhà xuất bản Thanh Tân ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, ruột đẹp, lõi sách chắc chắn. Sách dày 192 trang, kích thước 20x14cm.  Là một cuốn sách mà tác giả đứng về phương diện hoàn toàn thực tế, tránh lý thuyết dài dòng, tránh các điều khái quát vì trong việc tổ chức đời sống hàng ngày, một việc có tính cách đặc biệt cá nhân,...
0972 873 962