Văn Hiến

MINH TÂM BẢO GIÁM DIỄN CA

Ấn phẩm "Minh tâm bảo giám" do dịch giả Dương Văn Ngọc phiên dịch (ở phiên bản này sẽ: Giải nghĩa - phiên âm từng chữ từng câu, dịch ra vận văn từng bài, phụ thêm minh hoạ từng thiên), sách được nhà xuất bản Văn Hiến ấn hành năm 1962. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đẹp nguyên bìa gáy, sách dày 222 trang, ruột sách đẹp, lõi sách chắc chắn. Giữa lúc đa số thanh niên đang mê hoặc thuyết Hiện sinh trong cuộc sống. Lấy nó làm mục đích để thỏa mãn dục vọng của con người....

DIỄN CẦM TAM THẾ

Ấn phẩm "Diễn cầm tam thế" của tác giả Dương Công Hầu, sách do nhà xuất bản Văn Hiến xuất ấn hành năm 1966. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách nguyên bìa gáy, dày 361 trang, ruột đầy đủ, lõi sách chắc chắn. Diễn Cầm Tam Thế Diễn Nghĩa của soạn giả Dương Công Hầu khá nổi tiếng. Sách này nói về số mạng của từng người theo giờ sinh tháng đẻ năm âm lịch về mọi phương diện, Ở dây các bạn có thể tìm thấy chính xác về số mệnh và tử vi của mình cũng...

MAI HOA DỊCH SỐ

Ấn phẩm “Mai hoa dịch số” được dịch giả Nguyễn Văn Thùy phiên dịch, được nhà xuất bản Văn Hiến ấn hành năm 1970. Ấn bản đnag được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách còn nguyên bìa gáy, dày 184 trang, lõi sách rất đẹp.  Mai hoa dịch số là bộ kỳ thư độc đáo trong lịch sử văn hóa Trung Hoa, là viên ngọc quý của khoa chiêm bốc dự đoán học, tương truyền do Thiệu Khang Tiết, đại triết gia đời Tống biên soạn. Nền tảng của Mai hoa dịch số là Kinh Dịch, nội dung của Mai...
0972 873 962