Văn học

LỀU CHÕNG

Ấn phẩm "Lều chõng" của tác giả Ngô Tất Tố, được nhà xuất bản Khai Trí ấn hành năm 1968. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng đóng bìa xưa, sách còn bìa gốc, ruột sách dày 463 trang, bìa gốc của sách có vết mờ do thời gian, ruột sách đầy đủ trang. Đây là cuốn tiểu thuyết- phóng sự miêu tả tấn bi kịch của những nhà Nho có tài trong xã hội phong kiến và được coi là lời chỉ trích...

BÁC SĨ ZIVAGO

Ấn phẩm "Bác sĩ Zivago" của tác giả Boris Pasternak được dịch giả Văn Tự - Mậu Hải phiên dịch, nhà xuất bản Mặt trận bảo vệ tự do Văn hoá ấn hành năm 1957. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng còn áo, ruột đẹp. Đây là bản dịch khá sớm và đầy đủ nhất của tác phẩm. Sách có thủ bút, chữ ký và lời đề tặng của ông giám đốc Mặt trận bảo vệ tự do Văn hoá. Bác sĩ Zhivago là cuốn sách...

VIỆT NAM VĂN MINH SỬ LƯỢC KHẢO

Ấn phẩm “Việt Nam Văn Minh Sử Lược Khảo” từ nguồn gốc đến thế kỷ X, của tác giả Lê Văn Siêu do Trung Tâm Học Liệu Bộ Giáo Dục ấn hành lần thứ nhất năm 1972 (chỉ in được tập thượng) . Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, bìa gốc, lõi sách rất đẹp. Đây là một trong những công trình biên khảo đồ sộ bậc nhất của tác giả Lê Văn Siêu. ...
0972 873 962