Văn Mới

PHẠM DUY ĐÃ CHẾT NHƯ THẾ NÀO

Ấn phẩm “Phạm Duy đã chết như thế nào?” là tập tiểu luận của tác giả Nguyễn Trọng Văn, sách được nhà xuất bản Văn Mới ấn hành năm 1971. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách đầy đủ bìa gáy, ruột dày 141 trang rất đẹp, lõi sách chắc chắn.  “Phạm Duy đã chết như thế nào?” của Nguyễn Trọng Văn bàn tới những vấn đề gì? Trước nhất là danh từ “Phạm Duy”: có nhiều con người Phạm Duy, có Phạm Duy bằng xương bằng thịt, Phạm Duy cha và chồng trong gia đình, bạn bè...

TRIẾT HỌC KANT

Ấn phẩm "Triết học Kant" do Linh mục Trần Thái Đỉnh biên soạn, sách dày 420 trang và được nhà xuất bản Văn Mới tái bản năm 1974. Ấn bản đang lưu giữ tại Quán Sách Mùa Thu có tình trạng rất đẹp, sách dày dặn, bìa, gáy nguyên vẹn, trải qua gần 50 năm với thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam sách vẫn được bảo quản khá tốt, lõi sách chắn chắn. Triết học Kant vẫn ảnh hưởng một cách sâu sắc đến các trào lưu tư tưởng hiện đại. Có thể nói không quá đáng rằng không hiểu Kant thì không thể hiểu thấu...

VIỆT NAM TỰ ĐIỂN - ẤN BẢN VĂN MỚI

Ấn phẩm “Việt Nam Tự Điển” do Ban Văn Học - Hội Khai Trí Tiến Đức khởi thảo, được nhà xuất bản Văn Mới ấn hành lần thứ hai năm 1954. Ấn bản đang được lưu giữ ở Quán sách Mùa Thu có tình trạng rất tốt, sách được nhà xuất bản đóng bìa, dày 663 trang, ruột sách đẹp, đầy đủ trang, lõi sách chắc chắn.  Thành tựu đáng ghi nhớ nhất của Hội là việc soạn cuốn từ điển tiếng Việt mang tựa Việt-Nam Tự-điển do nhà in Trung-Bắc Tân-Văn xuất bản năm 1931. Tiểu ban phụ trách soạn thảo gồm các ông Phạm Quỳnh (chủ bút), Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Nguyễn Văn Luận, Phạm Huy...
0972 873 962